Startsida

Kalendarium
Aktuellt
Forum

Om föreningen
Grupper
Allt om tango
Länkar

Registrera dig
-- Bli medlem


Medlemsnamn

Lösenord


Glömt ditt lösenord?

 

English menues, please

 
   
Hjälp för dig som är...
Cookie information
Cookie Troubles (english)

Kalendarium

Årsmöte 2021

onsdag 24 mars kl 18–20
Lokal anges nedan

Årsmöte för Svensk-Argentinska Tangoföreningen 2021

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till ordinarie årsmöte onsdag 24 mars kl 18.00.

Årsmötet kommer att hållas digitalt.

Länk och instruktioner för årsmötet finns för inloggade medlemmar här: Zoom2021 mötesrummet öppnas en halvtimme innan: dvs 17.30. Kom tidigt om du är osäker på tekniken!!!

Om du inte kan vara med på det digitala mötet kan du "poströsta". Poströstningen startar 17/3 och du hittar den då under "Enkäter" högst upp högerspalten. Röstningen stänger dagen innan årsmötet.

Handlingar inför årsmötet (valberedningens förslag, den avgående styrelsens årsberättelse och årsredovisning, samt revisionsberättelsen) kan i allteftersom de blir klara läsas här på hemsidan. Klicka på Årsmöteshandlingar.

Läs handlingaran i förväg! De kommer inte att presenteras i detalj under mötet!

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. För frånvarande medlemmar kan fullmakt endast användas för i förväg specificerad fråga (anges i fullmakten).

Vi vill påminna om att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. De måste inlämnas skriftligen: maila dem till styrelsen@tangonorte.com.

Varmt välkomna!


Årsmöte 2021 för Svensk-Argentinska Tangoföreningen

Dagordning

1) Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

2) Fastställande av mötets behöriga utlysande

3) Godkännande av dagordning

4) Föredragning av verksamhetsberättelse

5) Föredragning och fastställande av ekonomisk berättelse

6) Gamla styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

7) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret

8) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Motioner och styrelsens förslag

10) Val av styrelse

11) Val av revisorer

12) Val av valberedning

13) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

14) Mötet avslutas


Tillbaka »

För utskrift »ur Kalendariet
Visa alla »

ur Aktuellt

Inga meddelanden.

ur Öppet Forum - senaste Ämnena

Reklam för andra arrangörers evenemang »

Övrigt »

Kvarglömda saker »

Mailutskick till alla medlemmar »

Reklam för Tango Nortes evenemang »

(Logga in för övriga forum)