Kalendarium

Festivalmilonga! Stockholms TangoFestival 2008

tisdag 30 december, 2008 kl 21 till onsdag 31 december, 2008 kl 03
Stora Salen i Dieselverkstaden, Sickla, Nacka


Stockholms Tangofestival 2008 27--31 december

Festivalmilonga av årets Tango Festival anordnad av Tango Norte

Värdar: Jukka Rekola & Magdalena Björck-Gruneau.

DJ Michael Lavocah (gäst DJ fr England) "Michael Lavocah är ägare till hemsidan milonga.co.uk, en av de ledande informationskällorna i världen för tangomusik. Hans passion för och kunskap om tangomusik innebär att han är vida efterfrågad vad gäller DJ-uppdrag, både i England, där han är en av Londons populära milonga Zero Hour´s ""resident"" DJ´s, samt även i andra länder. Detta är den tredje internationella tangofestivalen som han deltar i under det här året. Han spelar övervägande klassisk tangomusik, och han spelar alltid ""live"" (utan spellista), för att kunna svara upp mot stämningen på dansgolvet. Hans syfte är enkelt, ""se till att alla dansar, behåll ett harmoniskt flöde, och glöm aldrig att en milonga är en fest."

Tema: Rött/Svart

Lokal: Stora Salen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka

Stockholms Tangofestival 2008 27 -31 December

Festival Milonga within Stockholm Tango Festival 2008.

Hosts: Jukka Rekola & Magdalena Björck-Gruneau.

DJ Michael Lavocah (DJ from UK) "Michael Lavocah is proprietor of milonga.co.uk, one of the leading resources for information on tango music worldwide. His passion for and knowledge of tango music mean that he is widely in demand for Tango DJing both in the UK, where he is one of the resident DJs at London's popular milonga Zero Hour, and abroad. This will be his third international tango festival this year. Playing mostly classic tango music, he always plays ""live"" (without a playlist) so that he can respond to conditions on the dancefloor. His aim is simple: ""keep everyone dancing, keep the circulation harmonious, and never forget that a milonga is a party!"

Theme: Red/Black

Location: Stora Salen, Dieselverkstaden

Cost: 150 SEK

Max number of participants: 300 persons

Kostnad: 150 kr per person.
Max antal deltagare: 300 personer.

Tillbaka »