Startsida

Kalendarium
Aktuellt
Forum

Om föreningen
Grupper
Allt om tango
Länkar

Registrera dig
-- Bli medlem


Medlemsnamn

Lösenord


Glömt ditt lösenord?

 

English menues, please

 
   
Hjälp för dig som är...
Cookie information
Cookie Troubles (english)

Kalendarium

Årsmöte 2020

Tango Nortes Medlemmar
måndag 23 mars kl 19–20
Chicago

OBS!! Tellus Fritidscenter (Lignagatan) har helt stängt all verksamhet. Vi har flyttat årsmötet till Chicago, Hornsgatan 75!


Trots virussituationen så kommer årsmötet att äga rum såsom stadgarna kräver. Vi sprider ut oss i lokalen och avstår från fika. Kom förberedd (läs Årsmöteshandlingar innan mötet) så kan mötet hållas kort. Vi kommer inte att erbjuda papperskopior till alla mötesdeltagare utan visar underlagen med projektor. Den som inte kan eller vill delta personligen kan:

  • Lämna fullmakt till annan medlem. Skriv namn och vilken fråga fullmakten gäller på ett papper. Underteckna.
  • Rösta via mail. Du kan svara ja eller nej på frågan om den ekonomiska berättelsen (årsredovisningen)kan fastställas. Du kan tillstyrka eller avslå ansvarsfrihet för styrelsen. Du kan rösta ja eller nej till valberdningens förslag och förslaget till ny valberedning. Den ekonomiska rapporten (årsredovisningen), verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, liksom valberednings förslag hittar du genom att klicka på Årsmöteshandlingar. Maila din röst till: info@tangonorte.com, med ämne Årsmötet (senast 23/3 kl 15.00). Mailen kommer att läsas av en av revisorerna. Om det är något du vill framföra till årsmötet kan du också göra det via mail.
  • Under årsmötet kan du ställa skriftliga frågor i realtid genom Forum (inloggning krävs).

I år har det inte inkommit några motioner och det finns inte heller några styrelseförslag att ta ställning till. Det finns alltså inget att behandla under punkt 9 i dagordningen.


Årsmöte för Svensk-Argentinska Tangoföreningen 2020

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till ordinarie årsmöte måndag 23 mars kl 19.00 Chicago Hornsgatan 75.

Vi vill påminna om att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. De måste inlämnas skriftligen och kan lämpligen mailas till styrelsen@tangonorte.com.

Handlingar inför årsmötet (valberedningens förslag, den avgående styrelsens årsberättelse och årsredovisning, samt revisionsberättelsen) kan läsas här på hemsidan under Årsmöteshandlingar.

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. För frånvarande medlemmar kan fullmakt endast användas för i förväg specificerad fråga (anges i fullmakten).

Varmt välkomna!


Årsmöte 2020 för Svensk-Argentinska Tangoföreningen

Dagordning

1) Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

2) Fastställande av mötets behöriga utlysande

3) Godkännande av dagordning

4) Föredragning av verksamhetsberättelse

5) Föredragning och fastställande av ekonomisk berättelse

6) Gamla styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

7) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret

8) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Motioner och styrelsens förslag

10) Val av styrelse

11) Val av revisorer

12) Val av valberedning

13) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

14) Mötet avslutas


Tillbaka »

För utskrift »ur Kalendariet

on 15 apr
Praktika med instruktion på nybörjarnivå

on 22 apr
Praktika med instruktion på nybörjarnivå

må 27 apr
Måndagspraktika

on 29 apr
Praktika med instruktion på nybörjarnivå

må 4 maj
Måndagspraktika

on 6 maj
Grundkurs 3 (1 av 4)
Visa alla »

ur Aktuellt

Tango på Sätra Brunn 14-16 augusti blir det återigen Tango på vackra Sätra B... »

ur Öppet Forum - senaste Ämnena

Övrigt »

Reklam för andra arrangörers evenemang »

Kvarglömda saker »

Mailutskick till alla medlemmar »

Reklam för Tango Nortes evenemang »

(Logga in för övriga forum)