Skrivhjälp

Du kan skriva precis som vanligt utan att behöva lära dig speciella kommandon, precis som när du skriver ett e-postmeddelande. Men vill du till exempel använda fet- eller kursivstil, skriva en punktlista eller infoga en tabell kan du använda något av de följande enkla kommandona.

Tänk på att inte skrika i texten. Uttryck med versaler som 'OBS', ''VIKTIGT'', 'NYHET', rader med asterisker (****) eller andra dekorationer gör din text mindre attraktiv att läsa, inte tvärtom.

För att göra: Exempel: du skriver så här... ...och det blir så här:
Stycken:
Separera styckena med blank rad.
Tangon föddes i Buenos Aires.
Exakt hur vet ingen. En del 
hävdar att det skedde på bordellerna.

Tangon föddes i Buenos Aires.

Exakt hur vet ingen. En del hävdar att det var på bordellerna.

Fetstil:
Ord eller fraser sätts i fetstil genom att man omger dem med * (asterisker).

Men det finns *ingen* som
helt säkert vet.
Men det finns ingen som helt säkert vet.
Kursivstil:
Ord eller fraser sätts kursiva genom att man omger dem med _ (understrykningstecken).
Man vet inte heller vad
som är _autentiskt_. Man
vet inte ens _vad_ autentiskt
står för i sammanhanget.
Man vet inte heller vad som är autentiskt. Man vet inte ens vad autentiskt står för i sammanhanget.
Fet kursivstil:
Ord blir kursivt feta genom att man omger dem med __ (dubbla understrykningstecken).
(Inte ens __Susana Miller__
vet.)
(Inte ens Susana Miller vet.)
Överstrykning:
Ord blir överstrukna genom att man omger dem med - (bindesstreck).
Riktig tango som den
dansas i -Mecka- BsAs
Riktig tango som den dansas i Mecka BsAs
(observera att asteriskerna och understrykningstecknen måste skrivas precis före och efter texten, alltså utan mellanslag)
_Det här fungerar_,
_men inte det här _
Det här fungerar, _men inte det här _
Horisontalstreck:
Minst tre bindesstreck i början av en rad.
----------

Punktlistor:
Tre mellanslag, en asterisk, ett mellanslag till och därefter texten.
  * Bandoneón
  * Violin
  * Piano
 • Bandoneón
 • Violin
 • Piano

Numrerade listor:
Tre mellanslag, en siffra, ett mellanslag till och därefter texten.

  1 Tango
  2 Vals cruzado
  3 Milonga
 1. Tango
 2. Vals cruzado
 3. Milonga
Underlistor:
Sex, nio, tolv mellanslag och en asterisk osv.
  * Sydamerika
* Argentina * Brasilien * etc * Nordamerika
 • Sydamerika
  • Argentina
  • Brasilien
  • etc
 • Nordamerika
Definitionslistor:
Tre mellanslag, en term (utan mellanslag), ett kolon, ett mellanslag, följt av förklaringen.
  Tango: en dans
  Milonga: lite snabbare
  Vals: med schvung
Tango
en dans
Milonga
lite snabbare
Vals
med schvung
Tabeller:
Tre mellanslag följt av cellerna omslutna av vertikala streck.
Obs: | *feta* | celler blir tabellhuvuden
Obs: | blanka | celler blir centrerade
Obs: |    blanka | celler blir högerjusterade
Obs: | dubbla || celler spänner över fler kolumner
Obs: långa rader kan delas upp genom att avsluta raden med ett \-tecken ("backslash").

  | *Förare* | *Följare* |
  | h bakåt | v framåt |
  | v sida  | h sida |
  | h framåt | v bakåt |
  | v framåt | h bakåt |
  | h till 0 | v i kors |
  | v framåt | h bakåt |
  | h sida  | v sida |
  | ihop p0 | ihop p0 |
  | klar!  ||
Förare Följare
h bakåt v framåt
v sida h sida
h framåt v bakåt
v framåt h bakåt
h till p0 v i kors
v framåt h bakåt
h sida v sida
ihop p0 ihop p0
klar!
Länk till annan medlem:
Skriv medlemsnamnet inom dubbla krullparenteser.
Min danspartner
heter {{Kim Ek}}.
Min danspartner heter Kim Ek.
Länk till websida eller e-post:
Skriv dem bara som de är. (E-postadresser krypteras så att de inte hamnar på skräpepostlistor.)
http://www.tangonorte.com

Gå till www.todotango.net!

Maila mig på kim.ek@x.com
eller ring 12 34 56.

http://www.tangonorte.com

Gå till www.todotango.net!

Maila mig på kim.ek@x.com eller ring 12 34 56.