Start page

Calendar
News
Forum

About Tango Norte
Groups & Contacts
About tango
Links

Register yourself
-- Become a member


Member name

Password


Forgot your password?

 

Svenska menyer, tack.

 
   
Hjälp för dig som är...
Cookie information
Cookie Troubles (english)

Alla forumAlla ämnenAlla inläggNytt inlägg

Öppet forum

Övrigt

Sök efter
Det här ämnet har 722 inlägg och har lästs 650204 gånger.Tidigaste överst
1 2 3 4 5 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73
Conny Evsinsaturday 12 June, 2004 at 22.53 Direktlänk

Mera Amatango. Angående Elisabeth Håkanssons inlägg, Jag tycker nog inte föreningen är pinsam, däremot styrelsen. Är verkligen hela styrelsen bakom beslutet, eller är det en person? Kan inte vi medlemmar utanför styrelsen samla in till gaget, jag bidrar gärna med en hundring, frågan är bara hur det skall administreras. Har du någon ide Peter?

Elisabeth Håkansson (gäst)friday 11 June, 2004 at 17.01 Direktlänk

Till "styrelsen" ang. utebliven tangospelnig på Skansen! Jag har länge älskat den argentinska tangon, som musik. Jag är klassisk violinist med utbildning från Oslo och London och frilansar som violinist i hela Sverige. Som medlem i Tango Norte är jag tangodansare och inget annat. Betalar min medlemsavgift, naturligtvis, precis som alla andra. Vad gör en dansförening utan medlemmar? Finns det skyldigheter för en vanlig medlem? I så fall är jag dåligt informerad! Däremot förstår jag att de som tar på sig ett uppdrag i föreningen bör genomföra det, tex som ordförande el. instruktör... men det är frivilligt, hoppas jag, och dessa personer kan inte kräva gratistjänster från andra medlemmar, speciellt inte utan deras medgivande. Jag har mycket svårt att förstå varför det är så viktigt för "styrelsen" att spara 800 kr. på ett 8-mannaband vid en offentligt danstillställning, där man t.o.m. fått pengar för att kunna ha levande musik. Tango är för mig en hobby och jag spelar till och med gärna gratis, men då är överenskommelsen den från början. Denna gång, inför Skansen 2004, blev vi, Amatango, tillfrågade som orkester för en hel kväll och med ett beskedligt gage på 4000 kr, vilket vi accepterade. Att en månad innan spelningen föreslå att vi sa spela gratis, till skillnad från andra orkestrar, p.g.a. att några är medlemmar av denna pinsamma förening, tycker jag är otroligt oprofessionellt och faktiskt kränkande. Det är lätt att se att ni inte har den blekaste aning vad det innebär att arrangera musiken, repetera och förbereda sig på att spela en hel danskväll, 3 gånger 45 min. Amatango består både av amatörer och professionella. Man behandlar inte sina medmänniskor på det här sättet även om man har mandat att kalla sig "styrelse". Tack för mig, Elisabeth!

Ruben Cianothursday 10 June, 2004 at 10.25 Direktlänk

Som redaktör för Tango Notiser (även om jag inte var det när annonsen om Amatango publicerades i tidningen) vill jag precisera att det är rätt att styrelsen inte vet i förväg vad nya nummer av Tango Notiser innehåller i sin helhet. Detta är så av olika anledningar:

1) Det är tradition i vår förening att Tango Notiser ska vara så oberoende som möjligt från styrelsens direktinflytande och ”övervakning”. Tango Notiser är i princip en medlemstidning och inte ”styrelsens organ”. Självklart när det gäller kontroversiella inlägg som teoretiskt kan leda till t.ex. åtal, bör man diskutera frågan med föreningens ordförande som är den formella ansvarige utgivaren. Annars brukar man agera i god tro gentemot medlemmarnas inlämnade inlägg eller information. Så tror jag det var fallet när man tog emot informationen om Galejan och om Amatangos påstådda uppträdande. Den dåvarande redaktören var inte ”skyldig” att informera styrelsen om sådant.

2) Det är ganska tidskrävande att planera tidningsnumren och de flesta bidragen inkommer i samband med manusstoppet vilket gör det praktiskt taget omöjligt att gå igenom hela nummerinnehållet tillsammans med styrelsen. Den korta tid som är kvar mellan manusstoppet och utskicket bör man ägna åt ett eventuellt urval av inlägg, redigering, layoutarbete och inlämnande till tryckeriet.

3) I vanliga fall behöver inte bli så kontroversiellt att publicera inlägg och/eller allmän information i tidningen. De flesta medlemmar som samarbetar med tidningen är mycket noga med att skicka bidrag som inte är komprometterande och som på ett eller annat sätt bidrar till sann spridning av tangon samt till föreningens enighet och inte tvärtom. Det finns en sida som är avsedd för debattinlägg där enskilda medlemmar kan polemisera utan att tidningen som sådan identifierar sig med någon position i debatten. Om de som informerar om föreningsaktiviteter gör det på ett ansvarigt, sätt då behöver det inte bli något problem på den fronten heller.

4) Sist men inte minst, alla vi som samarbetar för att producera Tango Notiser gör det helt ideellt, precis som alla andra som jobbar med föreningsfrågor. Därför är det helt orimligt att ställa samma krav på Tango Notiser som på en kommersiell tidning.

Oscar Durantuesdag 8 June, 2004 at 23.19 Direktlänk

Det verkar som att Svensk Argentinska Tangoföreningen och några medlemmar har svårt att sätta sig i ett fullvuxet och väl fungerande organisation. För det första, det är inte svårt att inse och förstå att en enskild medlem (föreningen har ca. 900 medlemmar) utan bemyndigande av styrelse inte har befogenheter att ingå ekonomiska avtal. Att en icke auktoriserad medlem lovar arrangemang i föreningens namn är minst sagt barnsligt och oansvarigt och borde inte tas på allvar av tredje parten. För det andra, det står i medlemstidningen Tangonotiser nr 2, 2004 att Amatango ska spela på skansen(?). Är Tangonotiser en tidning som sprider notiser om aktiviteter som styrelsen känner inte till?

Birgitta Holmtuesdag 8 June, 2004 at 18.31 Direktlänk

Till Jessica/styrelsen, Jag tror inte att Amatangosaken är fullt så enkel som den låter i era svar. Jämförelsen med annat ideellt arbete skulle bara hålla om man först hade lovat rundlig kompensation för t.ex. instruktioner och sedan drastiskt drog tillbaka löftena. Det är ju det som har skett med Amatango. Även om förhandlingarna skedde utan mandat från styrelsen så kunde det ju tolkas som om det var föreningen som ingick avtalet. En fråga är alltså hur långt föreningen har ansvar för vad som har pågått i dess namn, även om den inte har varit helt informerad? Föreningen är ju i grunden en enhet och kan inte handla schizofrent.

Ett annat problem är att föreningen ju VILL och ska stödja tangokulturen i Sverige. Då blir det lite trist om man på grund av schabbel åstadkommer raka motsatsen. Och det fruktar jag händer om man driver den antingen/eller-hållning som styrelsen gör.

Jessica Scalamontimonday 7 June, 2004 at 17.04 Direktlänk

Hej Birgitta!

Jag tyckte att jag var tydlig men här kommer ett förtydligande:

Jag svarar i egenskap av mig själv och styrelsemedlem och jag står för det jag säger.

Alla instruktörer, etc, är generösa som alltid ställer upp ideellt. Tänk om alla skulle börja kräva betalning för sina insatser.

Birgitta Holmmonday 7 June, 2004 at 15.43 Direktlänk

Jag förstår inte riktigt vem du talar för i ditt inlägg Jessica. Är det för Amatango,vilkas känslor du verkar så säker på. Eller är det för styrelsen? Eller för dig själv?

Själv talade jag i mitt inlägg för mig själv i egenskap av föreningsmedlem. Att jag som sådan upplevt att Amatango generöst spelat för oss vid flera tillfällen och att de står oss nära på ett annat sätt än vanliga kommersiella orkestrar. Det är därför jag inte kan identifiera mig med styrelsens agerande och vill använda min rätt som föreningsmedlem att yttra mig i frågan. Jag har helt enkelt svårt att förstå att det inte skulle gå att hantera saken på annat sätt.

Jessica Scalamontimonday 7 June, 2004 at 15.22 Direktlänk

Amatango vill varken bli betraktad som "en av oss" eller som "husband", se citat nedan:

"Då Amatango via sin representant Dick Malm explicit tydliggjort att orkestern inte är att betrakta som en del av Tango Norte och inte kan tänka sig att medverka ideellt på det sätt som föreningens instruktörer, DJs och övriga gör så kan inte orkestern betraktas som annat än en kommersiell aktör bland andra."

"En av oss" innebär att man ställer upp ideellt vilket styrelsen trodde att Amatango tänkte göra. Våra "husintruktörer", "hus-DJar","husvärdar", etc. ställer upp ideellt, vi är ju en ideell förening. Om man inte tillhör eller vill tillhöra "huset" gäller kommersiella villkor. Ingenting hade utlovats av styrelsen i detta fall.

Birgitta Holmmonday 7 June, 2004 at 13.59 Direktlänk

Nu har jag med intresse läst både Guys och styrelsen inlägg i ärendet som gäller Amatango och Skansen. Det är svårt att på rak arm säga vad som formellt är ett avtal och vem som formellt har rätt av de två parterna i uppgörelsen. Däremot finns det ett tredje perspektiv som jag gärna vill föra fram. Som medlem i Svensk-argentinska tangoföreningen har jag glatt mig åt att föreningen har fått något av ett husband. I vilken grad Amatango strikt talat är en föreningsorkester eller inte har inte känts så relevant, däremot att den flera gånger generöst har förhöjt danstillställningar i Stockholm genom att spela för oss. Amatango känns som "en av oss" och ett väldigt tillskott till tangokulturen i Stockholm. Vid flera danser i föreningen har det utannonserats att Amatango kommer att spela för oss två gånger på Skansen i sommar. I den meningen upplever jag det som ett löftesbrott när framträdandena nu avannonseras. Som medlem i föreningen kan jag inte ställa mig bakom styrelsens agerande och den hållning den ger uttryck åt i sitt svar till Guy. Birgitta Holm

Styrelsen (gäst)friday 4 June, 2004 at 14.54 Direktlänk

Styrelsen beklagar det bryderi Amatango anser sig befinna sig i men tillbakavisar bestämt att detta skulle vara ett resultat av felaktigt handlande från Tango Nortes sida.

Förra årets huvudansvarige Gunnar Gelin, som inför årets Galejanevenemang undersökt vilka medverkande som skulle tänkas vara aktuella har inte haft bemyndigande av någon styrelse, vare sig nuvarande eller föregående, att ingå ekonomiska avtal för årets evenemang utan att ett sådant i förväg godkänts av styrelsen. Något sådant godkännande har heller aldrig givits av någondera styrelsen. Följaktligen har han inte haft mandat att träffa bindande avtal för 2004.

Gunnar har i ett epostmeddelande till styrelsen den 5 april berättat att han inte heller har ingått vad som kan betraktas som avtal med Amatango.

Citat: "Jag har sagt till orkestrarna att det nog kan bli ungefär samma ersättningar som förra året, till Amatango som är nya har jag sagt att de kanske kan få 4000:-, men att styrelsen fattar beslut om detta".

Enligt detta brev är det således ett planeringsunderlag som diskuterats och inte ett muntligt avtal som träffats. Orkestern har bestämt avböjt två erbjudanden som framförts av föreningens projektgrupp för evenemanget. Det ena innebar att spela helt ideellt och det andra innebar ett gage på 3200:-, dvs 400:- per orkestermedlem.

Då Amatango via sin representant Dick Malm explicit tydliggjort att orkestern inte är att betrakta som en del av Tango Norte och inte kan tänka sig att medverka ideellt på det sätt som föreningens instruktörer, DJs och övriga gör så kan inte orkestern betraktas som annat än en kommersiell aktör bland andra.

Som för andra kommersiella potentiella medverkande vid föreningens aktiviteter jämförs pris/prestanda med vad som erbjuds av andra aktörer och denna jämförelse inför Galejanevenemanget har inte utfallit till Amatangos fördel.

/Styrelsen Tango Norte

1 2 3 4 5 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73
Alla forumAlla ämnenAlla inläggNytt inlägg


from the Calendar

tomorrow
Medlemsmöte i TangoNorte

we 22 Nov
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.

mo 27 Nov
Måndags-Temapraktika

we 29 Nov
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.

mo 4 Dec
Måndags-Temapraktika

we 6 Dec
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.
Visa alla »

from News

Problem med inloggning? Har du problem med att stanna kvar inloggad? Då vill ... »

Stockholm Tango Festival 2017 29/12 -1 /1 går årets festival av stapeln! Boka in i di... »

from the Forums

Öppet forum: “Lördag 18 nov 2017 - Hjärtligt välkomna till Milonga Argentango (kl 20...” »

Öppet forum: “Varmt välkomna till ytterligare en specktaulär milonga tisdag den 31 o...” »

(Log in for other forums)