Start page

Calendar
News
Forum

About Tango Norte
Groups & Contacts
About tango
Links

Register yourself
-- Become a member


Member name

Password


Forgot your password?

 

Svenska menyer, tack.

 
   
Hjälp för dig som är...

Cookie information
Cookie Troubles (english)

Ledare 1/2010:

Tango ur ett annat perspektiv

Efter drygt 2 år i Stockholms tangovärld där inriktningen varit att dansa, förkovra mig, lära känna nya människor och dansa än mer fick jag återigen frågan om jag skulle kunna tänka mig att arbeta mer konkret för Tango Norte. Den här gången kände jag mig mer färdig att anta förslaget trots att tid inte är något jag har för mycket av. Till vardags arbetar jag som högstadielärare och vid sidan av arbetet studerar jag vid två olika lärosäten, men efter en tids eftertanke ansåg jag att dels skulle jag kunna prioritera uppdraget och dels att jag inte skulle behöva arbeta ensam. Det finns en kompetent styrelse bestående av engagerade människor som alla är beredda att arbeta för föreningens bästa.

Tango har betytt mycket för mig på det personliga planet och kanske därför har jag prioriterat danstillfällen och träningstillfällen över andra aktiviteter. Tango har i sig en förmåga att locka som jag tror många utav oss känner igen. Den innebär både ansträngning för att lära sig nya rörelser men även friheten att kunna känna och kontrollera den egna kroppen bättre. Musiken ger både energi och sinnesro, koncentration och upprymdhet. För somliga är det musiken i sig som utövar lockelsen och behagar medan för andra är det poetiska i språket som gör att man känner sig hemma i tangons värld. Det finns säkert otaliga fler svar och upplevelser som varje dansare har och just mångfalden i intrycken och uttrycken är garanter för tangons fortlevnad.

Mångfalden i en begränsad tangovärld är ju en styrka och en av de anledningar som gjorde att jag bestämde mig för engagemang i Tango Norte. Stockholm bjuder på en stor variation när det gäller instruktion, dansplatser, arrangörer, stilar, m.m. och alla har något att bidra med. Viktigast av allt är känslan av att man känner sig välkommen i alla olika sammanhang. Som engagerad i Tango Norte, en förening bestående av många medlemmar med en stor variation av idéer och uttryck, känner jag att det finns många möjligheter att bidra till medlemmarnas dansutveckling med syfte att kunna njuta av social dans. Tango erbjuder förutom glädjen i själva dansandet också en möjlighet att bekanta sig med andra kulturuttryck, dels för att dansen utvecklades och förankrades i Rio de la Platas kulturområde och dels för att den har återerövrat ett närområde till oss, nämligen Europa. Vi tangueros reser runt både till Buenos Aires och Montevideo, men även till bland annat Berlin, Barcelona, Italien, Köpenhamn, m.m. Vi har en möjlighet att känna oss hemma på många platser oavsett klimat eller språk, det räcker med det gemensamma tangospråket. Jag vill härmed önska alla våra medlemmar en fin tangosommar med mycket dans, avkoppling och resor så att vi alla på hösten kan hjälpas åt att göra vår förening ännu bättre.

Maria Garciafrom the Calendar

today
Monday Practice med Martin Rylander & Pauline Reibell — DJ Giovanni

we 29 Mar
Årsmöte 2023

fr 31 Mar
Milonga på Chicago

tu 4 Apr
Milonga musical seminarium

we 5 Apr
Onsdagspraktika i Alvik

we 12 Apr
Onsdagspraktika i Alvik
Visa alla »

from News

Orquesta La Juan D´arienzo i Alvik 13 maj Lördag 13 maj har vi återigen glädjen att ha den fantas... »

Årsmöte 2023 Alla medlemmar i Tango Norte önskas varmt välkomna till... »

from the Forums

Öppet forum: “Hej medlem i TN: föreningen har flera aktivitetsgrupper däribland Inst...” »

Öppet forum: “Välkomna till medlemsmöte den 21 dec på Alvik kl 17.00-17.45 där vi i ...” »

(Log in for other forums)