Start page

Calendar
News
Forum

About Tango Norte
Groups & Contacts
About tango
Links

Register yourself
-- Become a member


Member name

Password


Forgot your password?

 

Svenska menyer, tack.

 
   
Hjälp för dig som är...
Cookie information
Cookie Troubles (english)

Adrian & Amanda Costa


Tillbaka till festivalsidan

Adrina och Amanda har blivit en av de mest inflytelserika och beundrade artisterna och lärarna i den Autentiska Tango Salon, i Villa Urquiza stilen. Deras läromästare är de framträdande exponenterna för Villa Urquiza stilen: Jorge & Marta Dispari - vilkas lärare i sin tur var El Turco Jose, en av grundarna av stilen.

Adrian och Amanda kombinerar framgångsrikt det sanna arvet och fundamenten hos social tango med deras mer moderna visionen. Med ömsesidig respekt för alla som delar dansgolvet, integrering av känsla och tolkning av musiken, och en naturlig elegans grundad i hållning och en vacker caminata, är kännetecken i deras vision.

I sin tolkning av tango betonar de omfamningen och elegansen. De anser att tangons poesi kommer från hållningen. Såsom varande utmärkta lärare och tangofilosofer är varje kurs med dem en sann fest för kropp och själ.

De har varit inbjudna som lärare över hela världen: Frankrike, England, Belgien, Italien, Portugal, Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, USA, Costa Rica, Asien...

Back to the mainpage

Adrian and Amanda have become one of the most influential and admired performers and teachers of the Authentic Salon Tango, in the Villa Urquiza style. Their maestros are the leading exponents of the Villa Urquiza style: Jorge & Marita Dispari - whose maestro was El Turco Jose, one of the founders of the style.

Adrian and Amanda successfully combine the true heritage and fundamentals of social tango with their more modern vision. Mutual respect for everyone sharing the dance floor, integrating emotion and interpretation of the music, and a natural elegance rooted in posture and beautiful walking are hallmarks of their vision.

In their very personal approach to tango they emphasize the embrace and elegance. They are of the opinion that the poetry of tango stems from suspension. Excellent teachers and philosophers of tango, each class with them is a veritable feast for the body and soul.

They are invited as maestros all over the world: France, Great Britain, Belgium, Italy, Portugal, Germany, Austria, Switzerland, Spain, United States, Costa Rica, Asia...from the Calendar

mo 23 Jul
Sommartango

mo 30 Jul
Sommartango

mo 6 Aug
Sommartango

mo 13 Aug
Sommartango

we 22 Aug
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.

we 29 Aug
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.
Visa alla »

from News

Fredagskvällar på Chicago! kommer det att bli även denna höst! nu i Tango Nortes r... »

Sommartango Under sommaren dansar vi om måndagskvällarna! Det blir... »

from the Forums

Öppet forum: “Avslutningsmilonga Argentango, lördag 19 maj 2018 - hjärtligt välkomna...” »

Öppet forum: “Lördag 5 maj 2018 - Hjärtligt välkomna till månadens Milonga Argentang...” »

(Log in for other forums)