Start page

Calendar
News
Forum

About Tango Norte
Groups & Contacts
About tango
Links

Register yourself
-- Become a member


Member name

Password


Forgot your password?

 

Svenska menyer, tack.

 
   
Hjälp för dig som är...
Cookie information
Cookie Troubles (english)

Gustavo Salcedo & Marcela Troncoso


tillbaka till festivalsidan

Marcela Alejandra Troncoso, argentinsk-spansk, född i Buenos Aires har ägnat hela sitt liv till sin stora passion: konsten på olika sätt. Som dansare startade hon sina studier inom ballet vid 7 års ålder ändå till hon började med tango år 1994. Numera är hon helt fascinerats av tango och har lärt sig den med de mest berömda lärare i Argentina. Samtidigt har hon utvecklat andra artistiska studier främst inom konsten: Grafisk humör, skulptur, Design, Konsthistoria, make-up för teater i många olika teatrar i Argentina (som Teatro Colon, San Martin Teater, Kulturcenter Recoleta, Nationella Universitetsinstitutet för konst, Bellas Artes Museum) samt i andra länder som Polytekniskt Universitet i Madrid. Vid sida om sina konststudier, har Marcela blivit färdigt med sina Medicinska studier men utan att praktisera sin profession. Denna mångfaseterad utbildning har slutligen funnit en ingångsväg till tango, som dansare och lärare, designer av kläder för tangoshows samt scen designer.

Gustavo Salcedo Den argentinske tangoläraren Gustavo Salcedo, bosatt och verksam i Stockholm kommer för andra året i rad till Tango Nortes Festival nu för att hålla inspirerande tangoklasser. Gustavo har en gedigen och bred erfarenhet som tangolärare och professionell dansare. Hans tangokarriär har formats och fördjupats av stora mästare som Norberto Guichanduc, Juan Carlos Copes, Miguel Angel Zotto, Roberto Herrera mm.

På Profesorado de Danzas Folclórico y Tango i Buenos Aires utbildade sig Gustavo till tangolärare vilket han arbetat som sedan mitten av 90-talet bl. a på Escuela Argentina de Tango i kulturcentrum Borges i Buenos Aires. Han har även undervisat i VII Festival Buenos Aires Tango. Parallellt med dansläraryrket har han arbetat som dansare och tolkat viktiga roller, under flertalet år på Ballet Municipal i Lomas de Zamora . Tillsammans med andra dansare var Gustavo en av grundarna till Compañia Tango Fuerte som uppträdde på en mängd teatrar och scener i Buenos Aires och kringliggande provinser i Argentina samt i Brasilien. Gustavo har även medverkat som producent och dansare i föreställningen ’Amigotan’ på Confiteria Ideal. Sedan 2005 är Gustavo bostatt i Stockholm där han är verksam som tangolärare.

back to the festival page

Marcela Alejandra Troncoso, Argentinean – Spanish woman, born in Buenos Aires, has dedicated all her life to her great passion: the art, in several ways. As dancer she started her studies in ballet at seven years old almost continuously until her beginning with tango in 1994. Since then she devoted exclusively to tango and learnt with the most important teachers in Argentina. At the same time she developed other artistic studies, especially in Visual Arts: Fine arts, Graphic Humour, Sculpture, Fashion Design, Art History, Make –up for Theatre, in several main institutions from Argentina (Teatro Colon, Teatro San Martin, Centro cultural Recoleta, Instituto Universitario Nacional del Arte, Museo Nacional de Bellas Artes ) and other countries (Universidad Politécnica de Madrid). Besides her artistic studies, Marcela Troncoso has finished studies in Medicine without exercising this profession. This heterogeneous formation has finally found a common way in tango, as dancer and teacher; tango shows fashion designer and scene designer, and drawer about tango thematic.

Gustavo Salcedo The Argentine tango teacher Gustavo Salcedo, lives and works in Stockholm, and for the second consecutive year comes to our Festival now to keep inspiring tango classes. Gustavo has a solid and broad experience as a tango teacher and professional dancer. His tango career has been shaped and deepened by the great masters such as Norberto Guichanduc, Juan Carlos Copes, Miguel Angel Zotto, Roberto Herrera mm.

On Profesorado de Dansas Folclórico y Tango in Buenos Aires was educated Gustavo to tango teachers which he worked as a mid-90s among others. a on the Escuela Argentina de Tango in Centro Cultural Borges in Buenos Aires. He has also taught in the VII Festival Buenos Aires Tango. Parallel to the dance teaching profession, he has worked as a dancer and interpreted the key roles, for several years on the Municipal Ballet of Lomas de Zamora. Together with other dancers Gustavo was a founder of Compañia Tango Fuerte, which acts in a variety of theaters and venues in Buenos Aires and surrounding provinces in Argentina and in Brazil. Gustavo has also worked as a producer and dancer in the show 'Amigotan' on Confiteria Ideal in Buenos Aires. Since 2005, Gustavo bostatt in Stockholm, where he works as a tango teacher.from the Calendar

tomorrow
Måndagspraktika

we 24 Oct
Onsdagspraktika med instruktion på nybörjarnivå.

fr 26 Oct
Milonga på Chicago + WS med Sara och Juampi

sa 27 Oct - su 28 Oct
30 år med Tango Norte


sa 27 Oct
Jubileums-supé

mo 29 Oct
Måndagspraktika
Visa alla »

from News

Jubileumsbok Tango Norte 30 år Till vårt 30 års jubileum ger Tango Norte ut en Jubileu... »

STOCKHOLM TANGO FESTIVAL 2018 Nyårsfestival blir det även i år! Planen är tjuvstart ... »

from the Forums

Öppet forum: “Milonga Argentango med DJ Jerzy George Dzieciaszek - hjärtligt välkomn...” »

Öppet forum: “Temat för morgondagens WS på Chicago är Tango elements for connection ...” »

(Log in for other forums)