Tango Norte

Logga in


Member name

Password


Jag samtycker till Cookie

Forgot your password?Mina Grupper

Logga in för att se dina grupper


Cookie info

Vi använder bara nödvändiga cookies. (läs mer)

We are only using nessesary cookies. (read more)


Alla forumAlla ämnenAlla inläggNytt inlägg

Mailutskick till alla medlemmar

→→→ Nu visas bara det inlägget du frågade efter; om du vill kan du fortsätta
→→→ att läsa inlägget på dess plats i hela ämnestråden.

Inlägg 1-15-3
Per Hallmonday 24 December, 2018 at 14.29 Direktlänk

-------- Forwarded Message --------

  • Subject: Allas vår idéella förening, Tango Norte , Svensk-Argentinska Tangoföreningen
  • Date: Mon, 10 Dec 2018 00:14:05 +0100
  • From: Marjatta Eladhari

Kära medlemmar,

Några ord i en tid då vi ska börja summera årets aktiviteter och jobb i föreningen och då diskussion pågår. Vårt arbetsår är ju tiden mellan årsmötena, som är i slutet av februari respektive år. Nästa blir den 25.2.2019. Vi är med i en förening som har som syfte att verka för tangokulturen genom att anordna sammankomster som främjar den Rioplatensiska tangon med tonvikt på dans men även för tangokulturen i ett bredare perspektiv!

Meningen här ovan är en lite förkortad version av paragraf 2 i våra stadgar. Vi har suveräna stadgar som ger oss trygghet. De är sakkunnigt skrivna enligt svensk föreningspraxis för idéella föreningar. Och de har hållit i 30 år. Sista paragrafen handlar om att ingen personligen någonsin kan få ekonomisk vinning av föreningen.

En idéell förening, som vår, har som beslutande organ ett årsmöte som spikar en verksamhetsplan som återspeglar stadgarnas intention. Den styrelse som väljs på mötet ska sedan ansvara för att planen förverkligas. Mot slutet av verksamhetsåret skriver styrelsen en verksamhetsberättelse om hur det gick. Alla medlemmar kan/ska/bör läsa den och ett förslag till verksamhetsplan för det kommande året och ta ställning till dem på mötet. Alla kan också skriva egna motioner (förslag) till årsmötet. Det är vi medlemmar som håller detta igång, idéellt.

Många behövs till mångskiftande sysslor. De människorna finns, annars kunde inte föreningen administrera och genomföra 3 evenemang per vecka och mycket annat därtill, sedan 30 år! Dessa människor är inte samma personer år ut och år in. Man turas om. Ju fler desto bättre! Flera är behövda och välkomna!

Det allra viktigaste är dock att medlemmarna kommer och fyller våra salar med tango och bidrar till att förverkliga föreningens syfte så. Föreningen har startats av tangodansare som behöver tillfällen att dansa, att kunna lära sig mera om musiken och kulturen och att skapa och uppleva milongor. Organisationsformen idéell förening har då passat bäst. Meningen har inte varit att anordna kommersiella danser för allmänheten, som kräver ett annat regelverk. Föreningen lever alltjämt i samma form och vi ordnar evenemang där medlemmarna kan utöva det som stadgarna påbjuder. Vi ska och får inte ordna danser för allmänheten. Därför är det viktigt att våra gäster är tangodansare eller –intresserade och att de blir medlemmar som vi känner till och inte kan betraktas som ”allmänhet”. Under hösten har vi underlättat för tangodansare på våra nya milongor på Chicago genom att man kan bli medlem på plats och är bjuden på sin första milonga. Det är viktigt att vi agerar just på det här sättet: enligt stadgarna och deras intention och respekterar föreningspraxis för idéella föreningar.

Vi ses på pistan, möten, festivalen, workshops! Vi påpekar brister, bygger och förbättrar när vi kan! Vi gör det inom gränserna och möjligheterna inom vår idéella Tango Norte!

För styrelsen Marjatta Eladhari, ordförande

→→→ Nu visas bara det inlägget du frågade efter; om du vill kan du fortsätta
→→→ att läsa inlägget på dess plats i hela ämnestråden.

Alla forumAlla ämnenAlla inläggNytt inlägg

Närmaste event:

Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Mathias

2024-06-24 18:00:00

Info

from the Calendar

mo 24 Jun
Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Mathias

mo 1 Jul
Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Aldo

sa 6 Jul
Utomhusmilonga Ultra Special vid Stora Skuggan - TDj xxx

mo 8 Jul
Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Gunnar

mo 15 Jul
Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Gillis

mo 22 Jul
Utomhusmilonga vid Stora Skuggan - TDj Maria José
Visa alla »

from News

Betala medlemsavgiften med swish! Om du vill kan du betala medlemsavgiften med swish - QR... »

from the Forums

Öppet forum: “Test” »

Öppet forum: “KVARGLÖMT: I förrgår, onsdag den 7 feb, glömde jag en kam och en speg...” »

(Log in for other forums)